Nhớ theo dơi Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia trên hệ thống Đài Việt Nam Hải Ngoại vào lúc 7:00 PM đến 8:00 PM  vào mỗi chiều Chúa Nhật và Diễn Đàn Công Dân vào lúc 4:00 PM dến 5:00 PM mỗi chiều thứ hai, giờ Hoa Thịnh Đốn.                                                                                                                                                                   

DIỄN ĐÀN

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

 

"Người Quốc Gia là người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao, tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng phái và cả chính bản thân ḿnh."

 

 

Trích tự điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum - Dien Dan Nguoi Viet Quoc Gia

Home

Tài liệu

Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia là một Diễn Đàn của người Việt Nam không chấp nhận chê độ cộng sản độc tài toàn trị.

Nơi trao đổi những kinh nghiệm đấu tranh, những công tŕnh nghiên cứu của các nhà hoạt động, các nhà nghiên cứu. Nhằm sớm khai trừ chế độ cộng sản độc tài, hầu xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền, phú cường và hạnh phúc.

Diễn Đàn cũng là nơi tạo cơ hội để đồng bào có dịp tiếp xúc, nêu lên những thắc mắc, hoặc đóng góp ư kiến với các nhà hoạt động, các nhà nghiên cứu. Ngỏ hầu tạo được sự cảm thông, đồng thuận trong việc đề ra những sách lược hữu hiệu nhất cho sự nghiệp quang phục quê hương.

Âm thanh

Nguồn gốc và văn minh Bách Việt

Những Người Tù Lương Tâm

Sinh hoạt Hải Ngọại và Quốc Nội

Truyền H́nh Người Việt hải Ngoại:

https://www.youtube.com/channel/UCghtja13qNdgAgqsj7lnZlw

 

 
 

 

 

 Mời Quí Vị tham dự diễn đàn DÂN CHỦ VỚI NGUYỄN Đ̀NH TOÀN trên PALTALK vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần từ 4:30 PM giờ Hoa Thịnh Đốn.

Diễn đàn hội luận các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xă hôi v.v..

                                                                                                  Buổi ra mắt bộ CD Z30D tại Philadelphia:

                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=qgpKQ3wFwJs

                                                                     Z30D tập I: http://youtu.be/pcHuO2bu5wc    Z30D tập III: http://youtu.be/kK9aF_f-3P4 

                                     

                                                                    Z30D tập II: http://youtu.be/n4TJMqbbZxk    Z30D tập IV: http://youtu.be/-CE74tBIz_k                   

 

      Mọi đóng góp ư kiến hay bài vở xin vui ḷng liên lạc với chúng tôi qua:

Telephone

610-914-2126

Fax

610-626-0611

E-Mail

nguoivietquocgia@aol.com

     

You are visitor number