Nhớ theo dơi Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia trên hệ thống Đài Việt Nam Hải Ngoại vào lúc 7:00 PM đến 8:00 PM  vào mỗi chiều Chúa Nhật và Diễn Đàn Công Dân vào lúc 4:00 PM dến 5:00 PM mỗi chiều thứ hai, giờ Hoa Thịnh Đốn.                                                                                                                                                                   

DIỄN ĐÀN

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
 
 

Người Quốc Gia là người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao.

 

Tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng

 

 phái và chính bản thân ḿnh v.v...

 

 

Trích VN Tự Điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum

Home

Nguồn gốc và văn minh Bách Việt
 

Nguồn gốc và văn minh Bách Việt

 

Xin giới thiệu với quí bạn trang Web cần tham khảo:

 http://anviettoancau.net/anviettc/

 

Chiếc gậy thần - Dạng thức nguyên thuỷ của hào âm, hào dương

Nguồn Gốc Người Việt

Phương pháp luận mới nghiên cứu tiền sử dân tộc Việt

DỊCH KINH LINH THỂ 1

DỊCH KINH LINH THỂ 2

DỊCH KINH LINH THỂ 3

DỊCH KINH LINH THỂ 4

DỊCH KINH LINH THỂ 5

DỊCH KINH LINH THỂ 6

DỊCH KINH LINH THỂ 7

VeNguon

Ho Hong Bang

Dấu ấn văn hóa Việt trong Kinh Thi

Đài Loan và cội nguồn Bách Việt

Người Việt phát minh ra giấy viết cho nhân loại

Sử Thuyêt' Họ Hùng

Thoi Hung Vuong & BiAn 60 Hoa Giap

Thoi Hung Vuong Qua Truyen Thuyet & Huyen Thoai

Tim Ve Coi Nguon Kinh Dich

Tranh Dan Gian Viet Nam

Quốc tổ Hùng Vương

CẨM NANG TRIẾT VIỆT

Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu