DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

Ngừoi Quốc Gia là những người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao

Tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cá chính bản thân ḿnh v.v..

Trích VN Tự Điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum

Home

Những vùng biển và hải đảo bị mất. Xin vao đây để biết:

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi.html  

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/blog-post.html      

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-03.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-04.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-05.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-06.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-07.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-08.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-09.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-10.html        

http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi-11.html

 

Từ tài liệu không ảnh nầy cho thấy chúng ta đă mất rất nhiều đảo.

T́nh trạng mất biển và đảo rất khẩn cấp.