DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

Ngừoi Quốc Gia là những người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao

Tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cá chính bản thân ḿnh v.v..

Trích VN Tự Điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum

Home

BÓI TÓAN ĐẦU NĂM
TĐ NGUYỄN VIỆT NHO
I. KIỂM NGHIỆM LẠI VIỆC BÓI QỦE CHO NĂM MẬU TÍ VỪA QUA ĐỂ BIẾT XÁC XUẤT CỦA VIỆC BÓI QỦE
Đầu năm Mậu Tư tôi đă dùng bói tóan để tiên đóan một số việc sẽ xảy ra trong năm Mậu Tí và bài viết đă đăng trên mạng www.anviettoancau.net, nay qua một năm nghiệm lại, thấy rằng đúng cũng có mài sai cũng có: đúng ở đại thể, và sai ở chi tiết. Có thể nói rơ hơn là qủe ứng, đúng và cái phần sai là do lỗi ở tôi là người bàn sai (bởi tâm động mà phăng ra qúa đà khiến cho sai chệt).
@ Nghiệm lại ta thấy những điều đúng là:
I.1_ Qủe cầu hỏi về vận nước Việt nam:
Kỳ bói và lời bàn năm rồi: “Nguyên Quái con Thủy Phong Tỉnh biến quái là con Thủy Địa Tỷ; bàn là: Từ quái Tỉnh biến sang quái Tỉ mang hai ư: Gần gủi trong trường hợp nầy là: Thừ nhất khuyên: cần trở lại chủ đạo văn hóa dân tộc (con Thủy Phong Tỉnh), thứ hai khuyên mọi người nên t́m cách đến cùng nhau để giải quyết vân đề chia rẽ, phân tán do hậu qủa mất chủ đạo thống nhất… và cần theo những cái lư đạo Tỉ mà gần gũi cùng nhau.... Văn Hóa Việt (Văn Hóa Cổ Việt đặt trên cơ cấu chủ đạo 2/3 Thủy Phong Tỉnh, của Dịch Lư) sẽ được hồi phục, sẽ được nhiều người biết đến hơn… Trong năm Mậu Tí nhất định hai trang mạng www.anviettoancau.net và mạng www.nationalistvietnameseforum.com sẽ có nhiều người tham gia và nhiều khách viếng, bởi hai mạng này đă và đang đi đúng hướng” (1) … Năm nầy các phong trào dân chúng sẽ lớn mạnh và sẽ được nhiều quốc gia trên thế giới yểm trợ làm cho nguỵ quyền Việt gian đảng trị sẽ yếu dần, lùi dần”
I.2_ Qủe cầu hỏi về chiều hướng chính trị thế giới:
“Qủe lên Trạch Thiên Quải, động hào ba thành ra con Thuần Đoài… Trong năm nay thế giới, đứng đầu là Mỹ, sẽ hành động quyết liệt để tiêu trừ cái xấu… Việc “Dân chủ được điều chỉnh” của Mỹ mà chính sách, chính lược và chiến lược được nhất quán, duy tŕ bất kể là tổng thống nào hay đảng nào lên cầm quyền … khiến cho hướng đi Dân chủ và Nhân Bản mà Mỹ đă chọn đi từ thời lập quốc đă không bị chệch hướng… chiều hướng chính trị Mỹ sắp tới là tiếp tục duy tŕ đường lối mạnh để đối đầu với cái ác … nhằm thực hiện kế hoạch Toàn Cầu Hóa để lập ra trật tự thế giới mới… Tóm lại, trong năm tới, thế giới sẽ gay gắt đi từ Trạch Thiên Quải (triệt để loại trừ cái xấu, cái ác) để đi vào cái thiện, cái tốt lành (con Thuần Đoài), nghĩa là bắt đầu đi vào một thời kỳ ổn định và phát triển lâu dài (Ư tổng hợp ba lần bói)”
@ Điều tiên đóan sai là: “John McMain đắt cử sẽ tiếp tục duy tŕ đường lối mạnh của Đảng Cộng Ḥa, để đưa thế giới vào Trật Tự Thế Giới Mới”.
(Xin xem lại: “TẢN MẠN BÓI TÓAN ĐẦU XUÂN” của tdnguyenvietnho năm Mậu Tí 2008, cũng trên mạng nầy)
Lời thưa về cái sai nấy: Thật ra qủe không nói ǵ ông John MCCain và đảng cộng ḥa chiến thắng. Việc nầy là do tôi đă phăng bậy mà đi qúa đà; “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Qủe Quải chỉ mang nghĩa là mănh liệt bài trừ cái ác, cái xấu để dẫn tới t́nh trạng tốt đẹp hơn (Quải biến ra Đ̣ai). Mà Đ̣ai cũng chỉ hàm nghĩa là Tây phương, nào có đề cập ǵ đến Dân Chủ hay Cộng Ḥa, Obama hay John MCCain? Obama thắng là cũng không có ǵ nghịch với qủe hiện lên. C̣n việc “Dân chủ được điều chỉnh” là việc qúa rơ ràng mà ta đă thấy trong bầu cử: Việc ông Obama được hổ trợ tài chánh, việc hầu hết các hệ thống truyền thông Mỹ cùng các chính khách có máu mặt tích cực quảng cáo cho ông… Sự điều chỉnh nầy là nhằm đánh mạnh trên mặt trận “Công Tâm” (Đánh vào ḷng người, đánh vào tâm lư của con người) nhằm thêm bạn bớt thù và nhằm hóa giải lời tuyên truyền của đối phương xưa nay là dân da trắng là thực dân, là kỳ thị da màu, kỳ thị tôn giáo… Đưa Tổng thống da màu để nối tiếp Tổng thống da trắng tiền nhiệm là Tổng Thống G.W. Bush, người đă đánh đẹp trên các mặc trận kinh tế, tài chánh, t́nh báo…, đến ông da đen sẽ nối gót là những việc nầy và mở thêm mặt trận Tâm Công để “Trạch Thiên Quải” (triệt để lọai trừ) lũ ác (ở đây là bè lũ Hán cầm quyền mang ư đồ Hán Hóa thế giới… Đen, trắng, Cộng Ḥa hay Dân Chủ cũng đều là Một Mỹ Duy Nhất đại diện cho nước Mỹ mang lư tưởng Dân Chủ và Nhân Bản có từ thời lập quốc!
Qua phần trích dẫn trên ta thấy rằng việc bói tóan tôi làm xem ra có nhiều phần chính xác, cái sai là do đă luận qúa đà do cảm tính hướng dẫn hơn là do ư con Lư số chưng ra. Đây là bài học chung cho những ai xem bói tóan. Qủa là “Trí gỉa bất ngôn, ngôn gỉa bất trí” (Lăo Tử). Tóan qủe đừng để tâm động theo ngọai cảnh. Nói nhiều, táng rộng dễ bị trật.
II. BÓI TÓAN ĐẦU NĂM KỶ SỬU:
Cũng như năm rồi, đúng ngày Mồng Một Tết ta tôi đứng trước bàn thờ Ông Bà Tổ Tiên với ba điều xin qủe: hỏi về gia đạo, hỏi về vận nước, hỏi về chiều hướng chính trị thế giới. Và, để khỏi mất th́ giờ bạn đọc ở đây chỉ xin bàn đến qủe hỏi về vận nước và hướng đi của thế giới năm nay mà thôi.
II.1_ Về vân nước: Nguyên quái là Lôi Hỏa Phong động hào 5 thành ra Trạch Hỏa Cách. Xin có lời bàn: Phong là thịnh lớn (Phong thịnh). Ở đây mang nghĩa là CSVN những năm qua là đă đến đỉnh cao của thời thịnh đạt của nó, mà khi đă đến tột đỉnh th́ phải xuống, phải ra đi (Cũng v́ thế Kinh Dịch sắp sau qủe Thịnh là qủe Lữ (bỏ nước ra đi). C̣n Trạch Hỏa Cách là quái động của quái Phong, mang nghĩa là Cách mạng hay thay đổi lớn trong chiều hướng tốt đẹp, hàm ư chỉ ra rằng: Năm Kỷ Sửu Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn có tầm vóc như là cách mạng.
II.2_ Về chiều hướng chính trị thế giới: Nguyên quái là Thiên Hỏa Đồng Nhân động hào 1 và hào 4 thành ra là Phong Sơn Tiệm.
Đồng Nhân là cùng với người, đồng tâm đồng chí hướng với người. Qủe Đồng Nhân trong Kinh Dịch xếp sau qủe Thiên Địa Bỉ mang lấy ư là hết thời bỉ cực con người sẽ cùng đồng tâm đồng, chí để vươn lên. Đồng Nhân động, biến sang qủe Tiệm chỉ ra ư rằng năm Kỷ Sửu nhiều quốc gia sẽ đồng tâm hiệp lực chống lại cái ác, nhưng kết qủa không mau mà từ từ (Tiệm: Tiệm tiến, tiến từ từ)
III.KẾT LUẬN
Qủe bói cho VN (Phong biến ra Cách) và cho thế giới (Đồng Nhân biến ra Tiêm) năm nầy là những qủe tốt nhưng những điều tốt nầy cũng chỉ mới là cái chiều hướng tốt hơn là thành qủa tốt v́ Cách (cách mạng) mang nghĩa là làm một công cuộc đổi mới vĩ đạt đ̣i hỏi nhiều công sức và thời gian, c̣n Tiệm là tiến lên từ từ:
Thóan từ Cách đă nói rất rơ điều nầy: “Cách: Dĩ nhật năi phu, nguyên, hanh, lợi trinh. Hối vong” (Thay đổi: Phải lâu ngày người ta mới tin được, phải hanh thong (hợp chánh đạo th́ người ta mới phục). Dược vậy th́ không phải ăn nân. Nguyễn Hiến Lê Dịch). Các hào từ của Cách cũng đều nói lên điều là thay đổi từ cái cũ sang cái mới là một việc khó khăn đ̣i hỏi thời gian là tâm huyết và sẽ bị trở lực của kẻ xấu ngăn cảng. Tiểu nhân theo cải cách là một sự bất đắt dĩ, miễn cưỡng mà theo ng̣ai mặt (tiểu nhân cách diện: hào thượng lục). Xin đọc qủe qủe Trạch Hỏa Cách trong Kinh Dịch.
C̣n Tiệm th́ nghĩa của qủe đă thấy rơ qua tên gọi của nó là tiến từ từ. Thóan từ dung h́nh ảnh tiệm tiến để hội nhập như việc con gái về nhà chống (nữ qui).
Tóm lại qủe bói cho năm Kỷ Sửu xem chừng khá ứng hợp với chiều hướng giải quyết vấn đề VN và TG. Việc đ̣i hỏi phải có cuộc cách mạng từ bỏ cái cũ làm cái mới đúng tinh thần qủe Cách, không thể sửa đổi mang tính cải lương. Và thế giới đi vào hướng ṭan cầu hóa mà qủe bói ra, là qủe Đồng Nhân, mới giải quyết những vấn đề lớn của nhân lọai đang đối diện với. Con đường cho VN và cho thế giới hướng tới mà qủe chỉ ra là ứng hợp nhưng không phải là con đường dễ đi. Nó đ̣i hỏi cơ bản tự trong từng phần tố của tổng thể: từng con người, từng quốc gia trong xă hội phải đổi mới và vươn lên. Mỗi người, mỗi cơ cấu tổ chức, mỗi quốc gia đều phải đóng góp công sức của ḿnh. Việc khó nhưng cuối cùng sẽ thành đạt như chim hồng bay bổng ở đường mây ((Hồng tiệm qùi…) là ư của thượng lục qúai Tiệm đă chỉ ra …
(1) Theo ḷi thong báo của anh Vũ Khánh Thành, chủ mạng An Vịet: “mạng An Việt Toàn cầu đă được xếp hạng trong số 10 mạng có số người thăm viếng cao nhất của tổng số 10 triệu trang mạng trên toàn thế giới”. Và Xin vào link của anh Thành cho bên dưới để thấy sự xếp hạng mới đây của mạng www.anviettoancau.net trên tổng số 10 triệu mạng internet.
http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/anviettoancau.net