DIỄN ĐÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

Ngừoi Quốc Gia là những người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao

Tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng phái, và cá chính bản thân ḿnh v.v..

Trích VN Tự Điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum

Home

Tiếng Dân Kêu
Lư con sáo
Ôi dân tôi, đang sống đọa đày đau thương….Tôi một người ly hương,nh́n về quê tan nát can trường….căm hận lũ lọc lường. Ba mươi năm trời Hồ gieo tóc tang,dân miền Nam,sau khi cướp miền Nam….Cảnh ngục tù khảo tra dă man,gieo oán than sanh linh lầm than….
Vọng Cổ
Câu 1: Tôi đứng nơi đây nước mắt tuôn rơi nh́n về Quê hương yêu dấu,nơi dân tôi sống lầm than trong cảnh đau thương máu lệ tuôn…. tràn.Bọn Việt cộng gian manh vơ vét bạo tàn.Bao nhiêu người bị tù đày khổ sở ,chúng cũng chẳng chừa dù là bậc chân tu,Thích Huyền Quang,Cha Lư, Thích Thiện Minh, đảng tra tấn đảng bỏ tù đảng hại,vu khống giết người cướp của dă man.Mặc cho dân oán than,chúng vẫn tung hoành như một tên bạo chúa . . .
Câu 2: Tiếng oán hận ngút cao bút mực nào tả hết,chế độ phi nhân tham nhũng bạo tàn. Đem lănh thổ Việt Nam chúng dâng hiến cho Tàu.Tuổi trẻ Việt Nam th́ bán cho người làm nô lệ,dung túng bạo quyền cưỡng bức nhân dân,phụ nữ bây giờ phải chịu bán thân,cam cảnh nhục nhằn để mưu cầu sự sống,ĺa mẹ xa cha rời nơi chôn nhau cắt rốn,chẳng biết bao giờ được về lại làng xưa. . . .
Mạnh Lệ Quân
Non nước Việt,bây giờ đầy oan nghiệt, đảng ta manh tâm tiêu diệt, những người Anh Hùng trung liệt.Cho dù phương trời cách biệt,tôi thề sẽ không nản ḷng… cùng dân tôi xuống đường diệt thù….Căm tức thay, Việt cộng gieo mầm can qua.Ta thề nguyện cùng dân ta, đứng lên nói lời đấu tranh.Mong rằng một ngày không xa, khắp nơi phất cờ đứng lên giúp cho dân Việt,thoát nạn,vùng lên hỡi chị,hỡi em, nhân dân đang đợi, hy vọng, ngày mai sáng lạng tốt tươi ,niềm hy vọng xin gởi người thương dân . . .
Vọng cổ
Câu 5: Hỡi những người con của Mẹ Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.Hăy can đảm đứng lên đánh đuổi loài bạo ngược, đưa dân ta thoát khỏi cảnh nguy…. Nàn.Noi gương Lê Chí Quang chẳng khiếp sợ bạo tàn, v́ dân tộc v́ hồn thiêng sông núi.Tất cả mọi người cùng chung sức chung vai,tráo trở lọc lừa sẽ bị diệt nay,mai,dành lại Tự Do no cơm ấm áo,cho em thơ không c̣n lang thang xó chợ,cho dân Việt than yêu thật sự sống thanh b́nh.
Câu 6: Hăy thức tỉnh đi hỡi những người con Dân Việt,chung sức chung long lên tiếng đấu tranh.Ngày đó bọn độc tài đảng trị gian manh, sẽ thật sự tiêu tan và cả bọn Việt gian đă từng buôn dân hại nước,phải đứng trước nhân dân mà cúi đầu đền tội,trả lại cho Việt Nam một Dân Chủ Nhân Quyền.Nhà Thờ Chùa chiền Đền Miếu xa xưa,sẽ được xây dựng lại với tấc ḷng Tôn Kính.
Việ Nam Cẩm Tú San Hà
Tất cả nhà nhà chung sức dựng xây
Viết ngày 25 tháng 2 năm 2006
Khúc Thụy Du